logo_interquality
Zaregistrovat se | | 26. března 2019 |
  Hledat

media

SigmaXL

SigmaXL

- Software pro analýzu dat a zlepšování procesů

Co je SigmaXL?

SigmaXL je přídavek k Excelu, který umožňuje nakreslit spoustu grafů a provést spoustu analýz. Dá se říci, že umožňuje skoro totéž, co o řád dražší specializované softwarové balíky. SigmaXL je proto ideální řešení pro: - Podniky, kde se data analyzují jen občas a kde nechtějí utrácet za software desetitisíce
- Účastníky školení Green Belt

Kde se dozvím více o tomto software?

Na internetových stránkách http://www.sigmaxl.com je úplný seznam všech funkcí a grafů a také prezentace všech důležitých informací v Powerpointu.

Kdo tento software používá?

SigmaXL používají podniky v oblasti služeb i průmyslu po celém světě. Nejdůležitějším zákazníkem je ale Motorola University, která tento software poskytuje na kurzech Green Belt.
Zájemci z řad účastníků kurzů obdrží jednouživatelskou licenci na tento software a zkrácenou uživatelskou příručku v češtině. V případě, že účastníci ve svém podniku již využívají jiný SW nástroj, mohou jej bez problémů využít i na kurzu Green Belt.


MM