logo_interquality
Zaregistrovat se | | 22. září 2019 |
  Hledat

media

SOFTWARE PRO SIX SIGMA

Software pro Six Sigma

Je vůbec potřeba?

První otázka zní, zda budeme při práci na projektech Six Sigma vůbec nějaký software potřebovat. Odpověď zní: asi ano. Postupy DMAIC nebo DMADV jsou přeci založené na analýze dat. Pokud bychom dokázali příležitost ke zlepšení využít zcela bez pomoci dat, asi to nebude projekt Six Sigma.


U nás v podniku používáme v kvalitě software XY, který nám doporučili naši zákazníci. Ten obsahuje i evidenci měřidel a FMEA. Bude to stačit?

Základním požadavkem na software pro Six Sigma je jeho univerzálnost. Pokud v našem projektu narazíme (třeba) na analýzu časové řady, měl by to software umět stejně tak jako by nám měl pomoci při plánování a vyhodnocení experimentu (DOE). Určitě musí podporovat tvorbu regulačních diagramů, analýzu měřicího systému a vhod mohou přijít i výpočty spolehlivosti. Tohle ale většina „kvalitářských“ softwarů neumí. Budeme se muset poohlédnout po softwaru pro skutečnou analýzu dat.


Jaké softwary se používají nejčastěji?

To je ošidná otázka. Jakmile na nějaký zapomeneme, může se dodavatel takového software oprávněně cítit dotčen. V naší praxi se ale nejčastěji setkáme s produkty MINITAB, Statgraphics a STATISTICA. První z jmenovaných je jistě nejpoužívanější v oblasti Six Sigma a často bývá považován za standard.


Co nám tyhle drahé softwary poskytnou?

Především nám poskytnou velký uživatelský komfort. Každý z těchto produktů už v průběhu naší práce připravuje zprávu (report) se všemi grafy a výsledky všech výpočtů. Výsledky jsou často prezentovány v „lidské“ řeči, nikoli v nepřehledných tabulkách. Zmáčkneme ENTER a software nám hlásí: „Provedli jsme dvouvýběrový Studentův test, který porovnává průměry dvou vzorků. První z našich vzorků měl 10 měření, druhý měl 8 měření. Výsledkem je, že….“

Data můžeme načíst rovnou z Excelu a výsledné grafy a texty rovnou přenést do Wordu či Powerpointu.

Možná ale nejdůležitější vlastností je, že vzorce jsou správně. Na těchhle profesionálních softwarech neustále pracují týmy erudovaných odborníků. Když se řekne „opakovatelnost a reprodukovatelnost“, znamená to, že příslušný vzorec je převzat z posledního vydání manuálu AIAG a že je uveden v uživatelském manuálu. Je bohužel nutné konstatovat, že produkty „garážových“ výrobců tuto vlastnost často nemají.


Můžeme srovnat nejpoužívanější softwary podle poměru funkcionalita/peníze?

Určitě ano. Dražší softwary toho umí více. Otázka je, jestli pokročilé funkce dokážeme využít. Například metoda neuronových sítí je jistě fascinující nástroj, u nás ve slévárně ale těžko najde uplatnění.

Dodavatelé tohle často řeší tím, že software prodávají po „modulech“. Základní modul bývá relativně levný, přídavné moduly zas překvapivě drahé. Může se nám ale stát, že koupíme jenom levný „base module“ a on potom nebude umět udělat analýzu časové řady nebo vypočítat způsobilost procesu s ne-normálním rozdělením.

Možná bude lepší, pokud koupíme software, který má vše v jednom.

Skutečně podrobné a objektivní srovnání všech profesionálních softwarových produktů vychází každoročně v časopise Quality Progress, vydávaném ASQ.


Tady u toho software píšou, že to přímo podporuje Six Sigma. To by se mohlo hodit!

Nemohlo. Pojem Six Sigma určitě pomůže prodeji softwaru pro analýzu dat. Všichni jsou si toho vědomi a proto vkládají do softwaru různé paletky s nástroji podle sekvence DMAIC nebo „kalkulátory sigma“ to však pro využití v projektech Six Sigma nepředstavuje žádnou praktickou hodnotu. Zde je potřeba především kvalitního SW pro analýzu dat. Základní dovedností Green Beltů či Black Beltů by měla být schopnost použít vhodných nástrojů ve vhodnou chvíli. Pokud by nám někdo strkal do ruky třináctku klíč ve chvíli, když jsme chtěli sáhnout pro kladivo, nebudeme to považovat za velikou pomoc.


Nestačil by jenom vhodný přídavek k Excelu?

Je dost možné, že by pro začátek stačil. Takový přídavek k Excelu používá třeba Motorola University při výuce na kvalifikační stupeň Green Belt a stejný software používáme i my. Program SigmaXL obsahuje až na detaily vše, co budeme potřebovat při práci na projektech. Nízká cena je ale vykoupena poněkud nižším uživatelským komfortem, méně líbivými grafy a omezenou škálou nástrojů.

MM