logo_interquality
Zaregistrovat se | | 18. října 2019 |
  Hledat

media

Kurz Lean SixSigmaGreenBelt
lt rt
Termín konání

I. modul
14. - 17. 5. 2019
II. modul
4. - 7. 6. 2019
III. modul
18. 6. 2019
 
školicí místnost Interquality

lb rb
lt rt
Cena kurzu

Cena 9 denního programu:
cena 44.000 + 21 % DPH, celkem 53.240 Kč


VS:  219048
Bankovní spojení:
číslo účtu 353011004/2700

lb rb
lt rt
Organizační sekretariát a informace

INTERQUALITY, spol. s r.o.
Počernická 96,
108 00 Praha 10
tel: 296 411 494-5
E-mail: info@interquality.cz
IČO: 48113859
DIČ: CZ48113859

lb rb
prihlasit se

„Bylo by mylné se domnívat, že Six Sigma se zabývá kvalitou v tradičním slova smyslu. Six Sigma má podniku pomoci vydělat více peněz. Na rozdíl od bezhlavých programů úspor a ořezávání nákladů, které jen snižují hodnotu podniku i kvalitu výrobků, hledá Six Sigma příležitosti systémovým způsobem.“

Thomas Pyzdek

z knihy: "What is Six Sigma?"

 
 


Kurz Lean Six Sigma Green Belt

Poskytne znalosti i praktické dovednosti lidem, kteří pak dokážou změnit Vaši organizaci.

 

Co je Six Sigma?

Six Sigma je strukturovaný a na datech založený přístup ke zlepšování produktů i procesů prostřednictvím týmové práce.

Úspěšné podniky dokázaly pomocí Six Sigma získat miliardy dolarů.

 

Co se účastníci kurzu naučí?

Ve třech modulech se účastníci naučí filosofii Six Sigma i způsobu vedení práce projektového týmu. Hlavní důraz je přitom kladen na:

systematický přístup k řešení problémů a zlepšování procesů, praktické zvládnutí základních nástrojů Six Sigma/Lean,práci v projektovém týmu.

 

Kdo obdrží certifikát Green Belt?

Účastníci obdrží osvědčení o účasti, o složení závěrečné zkoušky a o realizaci projektu.

 
Podpora projektů

Účastníci dostanou materiály, které jim pomohou při zadání konkrétních projektů. Již před prvním modulem mohou e-mailem či telefonicky konzultovat své zadání s lektorem. Další individuální podpora je k dispozici v průběhu školení i v období mezi jednotlivými moduly.

 

A co nástroje LEAN?

Přibližně polovina všech projektů Six Sigma řeší problémy času, zásob či logistických toků. Proto jsme ve shodě s ASQ do výuky zařadili nástroje LEAN, teorie front nebo průmyslového inženýrství, které jsou k řešení takových úloh potřebné.

Nástroje

V projektech Six Sigma využijí účastníci pečlivě vybranou sadu nástrojů z oblasti statistiky, Lean a teorie front. Mimořádný důraz se klade na grafickou analýzu dat a na využití počítače. S více jak desetiletými zkušenostmi jsme dokázali vybrat nástroje snadno uchopitelné a praktické.

 

Pro koho je kurz určen?

Program je určen pro členy projektových týmů Six Sigma a pro vedoucí pracovníky podniků, kde se Six Sigma implementuje.

 

Způsob výuky

Je toho hodně, co by měl umět a vědět člen projektového týmu Six Sigma. Proto musí být výuka co nejefektivnější a musí respektovat zásady vzdělávání dospělých. Všechny myšlenky, pojmy nebo nástroje jsou proto nejprve vysvětleny a poté procvičeny v řadě týmových i individuálních úloh. Přitom se klade důraz i na týmovou spolupráci a prezentační dovednosti.

 

Co je v ceně?

Vložné na kurz, studijní materiály, knížka „Kapesní příručka Six Sigma“,  poradenství k projektům i po skončení vlastního kurzu, obědy, káva a občerstvení.

 

Vyjádření účastníků kurzu:


Účastník školení Green Belt z kladenského závodu LEGO píše po necelém roce od ukončení kurzu: Cíl projektu, který byl stanoven v oblasti kvality se podařil naplnit na 200% a jaksi „mimochodem“ se nám podařilo snížit odpad z linek takovým způsobem, že nejpozději za 13 měsíců se nám vrátí investice a poté by měl projekt každý rok přinést téměř 1 800 000,- CZK. Řešení bude dále sdíleno i s ostatními továrnami LEGO ve světě.


 Etapa projektu Six Sigma

Témata a činnosti

Define

 • Definujte příležitost ke zlepšení
 • Vypracujte seznam příležitostí
 • Stanovte priority
 • Zpracujte zadání projektu
 • Sestavte tým
 • Zjistěte, kdo jsou zákazníci a jaké jsou jejich potřeby

Measure

 • Změřte současný stav
 • Najděte měřítka, která dobře popisují proces
 • Vypracujte a realizujte plán měření
 • Ověřte si spolehlivost vašich měření
 • Vyhodnoťte proměnlivost procesu
 • Popište současnou výkonnost procesu

Analyse

 • Analyzujte příležitost ke zlepšení
 • Pomocí vhodných nástrojů najděte příčiny problému
 • Analyzujte časový průběh procesu
 • Najděte vztah mezi vstupy procesu a jeho výsledkem

Improve

 • Zlepšete současný stav
 • Najděte možná řešení problému
 • Vyberte nejlepší řešení
 • Řešení realizujte

Control

 • Mějte zlepšený proces i nadále pod kontrolou
 • Vytvořte plán kontroly zlepšeného procesu
 • Poučte a proškolte lidi, kterých se řešení dotýká
 • Vyhodnoťte přínosy projektu
 • Užitečnými zkušenostmi obohaťte ostatní týmy
 • Uzavřete projekt a oslavte úspěchprihlasit se

MM