logo_interquality
Zaregistrovat se | | 22. září 2019 |
  Hledat

media

GREEN BELT
Six Sigma Green Belt


Kdo je to Green Belt?

Green Belt je motorem iniciativy Six Sigma, je členem projektového týmu. Musí ovládat základní nástroje sběru dat a analýzy procesů. Musí být dobrým týmovým hráčem a zároveň dobře rozumět logice DMAIC.

Školení Interquality Green Belt 

Veřejný kurz Green Belt v rozsahu 9 dnů je pořádán 1 – 2x za rok. Pro zvýšení přínosů kurzu a dle zájmu účastníků jsou do programu zařazeny některé nástroje Lean. Více informací o termínech a obsahu se dozvíte v sekci veřejné kurzy.

Vnitropodnikový kurz Six Sigma Green Belt připravuje Interquality pro své klienty na míru jejich vzdělávacím potřebám obvykle v rozsahu 7 až 13 dní.
Kurzy jsou zpravidla uspořádány ve třech výukových modulech s odstupem tří až pěti týdnů.
Každý z účastníků pracuje v průběhu kurzu na vlastním projektu, jehož smyslem je prokázat využití nabytých dovedností v praxi. Při výběru zadání pro váš projekt můžete využít http://www.sixsigma-iq.cz/Portals/0/sixsigma-projectselector.pdf


Certifikát Green Belt

Certifikace poskytuje společnostem záruku, že účastník nejen zvládl metodologii a základní nástroje, ale je také schopen využívat těchto nástrojů pro úspěšnou práci na projektech zlepšování procesů.

Podmínky získání certifikátu Green Belt

  • Minimálně 80% účast na školení 
  • Složení závěrečné zkoušky 
  • Obhájení jednoho projektu Six Sigma 


MM

 

Six Sigma - Project Selector

Vážený účastníku kurzu SixSigma Green Belt/Black Belt v rámci vzdělávání Six Sigma účastníci pracují na projektu z prostředí svého pracoviště. Projekt se řeší v průběhu všech modulů a na závěrečném modulu se prezentují jeho výsledky. Pro výběr Vašeho projektu Vám jako pomůcka poslouží tento jednoduchý Project Selector.