logo_interquality
Zaregistrovat se | | 22. září 2019 |
  Hledat

media

BLACK BELT
Six Sigma Black Belt

Kdo je to Black Belt?

Lidé s kvalifikací Black Belt vedou projektové týmy. Základní i pokročilé nástroje sběru dat i analýzy procesů musí proto ovládat rutinně, stejně tak jako specializovaný software. Jejich umění vést tým musí být kromě praxe podloženo i základními teoretickými poznatky a neobejdou se bez základní znalosti plánování a řízení projektů.


Školení Interquality Black Belt 

Veřejný kurz Six Sigma Black Belt trvá 18 výukových dnů. Více informací o vypsaných termínech a podrobném obsahu se dozvíte v sekci veřejné kurzy. Pokud termín není vypsán, získejte informace na info@interquality.cz.

Vnitropodnikový kurz Six Sigma Black Belt připravuje Interquality pro své klienty na míru jejich vzdělávacím potřebám v minimálním rozsahu 18 dní. Obsahová náplň kurzu i jeho náročnost jsou v souladu s celosvětově uznávanými požadavky ASQ (www.asq.org).
Kurzy jsou zpravidla uspořádány ve čtyřech výukových modulech s odstupem tří až pěti týdnů. Při výběru zadání pro váš projekt můžete využít http://www.sixsigma-iq.cz/Portals/0/sixsigma-projectselector.pdf 

Certifikát Black Belt

Úspěšné absolvování kurzu Black Belt je odrazovým můstkem na pozici vrcholového manažera. Certifikace poskytuje společnostem jistotu, že účastník zvládl náročný program a svou schopností prakticky řídit projekty Six Sigma je zárukou účinného využívání této iniciativy pro dosahování cílů společnosti.

Podmínky získání certifikátu Black Belt

  • Minimálně 80% účast na školení 
  • Složení závěrečné zkoušky 
  • Obhájení projektu Six Sigma 

MM

 

Six Sigma - Project Selector

Vážený účastníku kurzu SixSigma Green Belt/Black Belt v rámci vzdělávání Six Sigma účastníci pracují na projektu z prostředí svého pracoviště. Projekt se řeší v průběhu všech modulů a na závěrečném modulu se prezentují jeho výsledky. Pro výběr Vašeho projektu Vám jako pomůcka poslouží tento jednoduchý Project Selector.