logo_interquality
Zaregistrovat se | | 26. března 2019 |
  Hledat
ČLÁNKY, RECENZE KNIH
Celý článek
Recenze knihy: The Six Sigma Black Belt Handbook

Thomas McCarty, Lorraine Daniels, Michael Bremer, Praveen Gupta

The Six Sigma Black Belt Handbook (Six SIGMA Operational Methods)
McGraw-Hill Professional, 2004

Pokud jste připraveni poprat se s problémy tvrdými jak skála, pak je tato kniha pro Vás!

Citace z přebalu knihy čtyř zkušených učitelů Motorola University naznačuje, že tato kniha skutečně není pouhým „manažerským přehledem“ a že nechce soutěžit s tituly jako „Six Sigma pro každého“. O tom svědčí už rozsah knihy, má totiž 589 stránek.


Text je uspořádán do pěti částí, z nichž každá má několik kapitol:

  • Six Sigma jako systém managementu
  • Six Sigma a Lean
  • Nástroje a týmy pro zlepšování procesů
  • Týmy, metody a nástroje Six Sigma
  • Dodatečné informace

 

Pojem Six Sigma může znamenat buď měřítko způsobilosti procesů, metodiku zlepšování nebo manažerskou filosofii. Autoři této knihy se pokusili ne příliš jednoznačnému pojmu „manažerská filosofie“ dát pevnější obrysy. Proto se věnují organizační podpoře Six Sigma, postupu implementace, stanovování cílů ale také vedení celé iniciativy. „Six Sigma Leadership“ je také jedním z hlavních témat první části knihy.

Ve druhé části je vysvětlena souvislost iniciativ Six Sigma a Lean. I když s pojmem „Lean“ se setkáváme teprve od vydání knihy Womacka a Jonese, systematické snahy o zeštíhlení zprvu jen výrobních organizací existují již více než sto let. Někdo by dokonce mohl říci, že Lean je jen marketingovým přebalem průmyslového inženýrství, jak jej formulovali Frederick Tailor.  Toto vysvětlení dnes v Americe uslyšíme stále častěji a je reakcí na snahu dělat všechno „po japonsku“. Co je tedy lepší: Lean nebo Six Sigma? Autoři knihy nám odpovídají: „To je jako byste se ptali, zda je lepší šroubovák nebo kladivo“. Každý nástroj má svůj účel. Jako základní slabinu dnešního pojetí Lean autoři označují mnohdy slepou víru manažerů, že „to“ pomůže a s tím spojený malý důraz na měření. Pokud budeme využívat kvantitativní a systematický přístup Six Sigma ve spojení s nástroji a myšlenkami Lean.

Třetí část knihy je o týmové práci a nutných podmínkách jejího úspěchu. Efektivní týmy od pouhých pracovních skupin odlišuje jejich schopnost vnímat a ovlivňovat skupinovou dynamiku. Autoři se zabývají zejména rolemi členů a způsobem vedení. Z organizačního pohledu dělí týmy na „Kaizen“, „Lean“ a „Six Sigma“. U každého typu nachází specifika, která je předurčují k určitému druhu úloh.

Čtvrtá část je zejména přehledem nástrojů, používaných v etapách DMAIC. Nástroje zde ovšem nejsou vysvětleny formou kuchařky či učebnice statistiky – k tomu slouží další publikace ze série „Six Sigma Operational Methods“. Každou etapu zároveň provázejí dvě případové studie. Autorka této části znovu ukazuje, že dokáže Six Sigma vysvětlit úplně každému, jak se píše na přebalu. Při své práci na Motorola University neustále obohacuje instrumentář nástrojů a mění jejich váhu podle toho, jak se vyvíjejí potřeby organizací.

V páté části se diskutuje způsob měření efektivnosti iniciativy Six Sigma jako celku i jednotlivých projektů. Autor se zabývá úskalími různých finančních ukazatelů i způsoby, jak nastavit měření. Vyjadřuje rezervovaný přístup k Activity Based Costing a k „úhybným“ úsporám, které z dlouhodobého pohledu podkopávají konkurenceschopnost. Jako „intelektuální pokrm“ nabízí tzv. Six Sigma Scorecard, analogii Balanced Scorecard, která lépe koresponduje se Six Sigma.

Závěrečná část knihy obsahuje dvě kapitoly: jedna se zabývá inovacemi a obsahuje stručný exkurz do metody TRIZ, druhá pojednává o analýze měřicích systémů v nevýrobních oblastech. Jako příklad je zde uváděno například šetření spokojenosti zákazníků.

Pro koho je vlastně kniha určena? Její čtenář by měl mít osobní zkušenost se Six Sigma a zároveň rozhled a pravomoci potřebné pro rozhodnutí o implementaci Six Sigma ve své organizaci.

Written By: host
Publikováno dne: 11.4.2008
Počet shlédnutí: 5624

Návrat