logo_interquality
Zaregistrovat se | | 26. března 2019 |
  Hledat
ČLÁNKY, RECENZE KNIH
Celý článek
Certifikace a recertifikace Six Sigma Black Belt

Autor: Ivan Miller

Požadavky na kvalifikaci Black Belt nejsou závazně stanoveny nějakou normou či předpisem a proto se u hotových Black Beltů můžeme setkat s velice širokou škálou znalostí i praktických dovedností. To může samozřejmě komplikovat situaci společnostem, které chtějí do svých řad získat už „hotové“ Black Belty a tím urychlit implementaci Six Sigma. V takových případech je asi nejrozumnější nechat si společně s certifikátem předložit i stručný popis projektů, kterých se dotyčný uchazeč účastnil v období výcviku i po něm.

 


Velkou vážnost u odborné veřejnosti požívá standard, který nastolila ASQ (Americká společnost pro kvalitu) a který je popsán v takzvaném „Body of Knowledge“. To je seznam znalostí a dovedností, které by měl zvládnout uchazeč o kvalifikační stupeň Black Belt. Na tento standard se odkazují i některé poradenské či školicí organizace, zabývající se Six Sigma. Obsahem „Body of Knowledge“ je kromě bohaté dávky aplikované statistiky a zejména návrhu experimentu i soubor znalostí z oblasti řízení projektů, týmové práce nebo obecného managementu. ASQ zároveň zabezpečuje i přezkoušení uchazečů, a to i ve vybraných místech mimo území Spojených Států.

 

 

 

Pro zabezpečení trvalé hodnoty certifikátu je jeho platnost omezena na tři roky. Po uplynutí této doby musí Black Belt předložit důkazy o tom, že se dále vzdělával a posiloval svoje vědomosti a schopnosti. Takových důkazů může být řada – od účasti na odborných konferencích či seminářích přes provádění výuky, publikační činnost a samozřejmě vlastní výkon zaměstnání v oboru. Pokud se za tři roky podaří shromáždit dostatek důkazů o dalším vzdělávání, je platnost certifikátu obnovena na další tři roky. Pokud jsou ale důkazy shledány jako nedostatečné, musí Black Belt znovu složit zkoušku. Tímto způsobem je možno uchovat Black Belty „stále čerstvé“. Podobný princip by bylo možná vhodné uplatňovat i při vnitropodnikové certifikaci. V naší praxi se občas setkáváme s Black Belty či Green Belty, jejichž kompetence buď poněkud vyvanula, nebo nebyla od počátku příliš přesvědčivá.


Written By: host
Publikováno dne: 23.1.2008
Počet shlédnutí: 4364

Návrat